Mekka Traffic AB

Mekka Traffic AB är moderbolaget i Mekka Traffic Group. Bolaget bedriver 20 moderna och välutrustade serviceverkstäder, där kärnverksamheten är underhåll och reparation av nyttofordon till såväl externa kunder som koncernens egen bussflotta.

Fordonen som utför trafik skall vara säkra, driftsäkra, hela och rena. Detta säkerställs via verksamhetens egna verkstäder. Fordonsverkstäderna finns i södra Sverige och har tillgång till den senaste tekniken. De anställda mekanikerna erhåller kontinuerlig utbildning för att ligga i teknisk framkant. Arbetet utförs med hög kvalitet och de åtta största verkstäderna är ackrediterade av Swedac.

Se kontaktuppgifter till Mekka Traffic AB nedan eller besök hemsidan.

Mekka Traffic AB
Box 853
SE-391 28 Kalmar

Tel: 0480 42 55 55
E-post: info@mekkatraffic.se