Kalmar – Huvudkontor

Vägbeskrivning

Postadress

Bergkvarabuss AB
Box 853
SE-391 28 Kalmar

Besöksadress

Bergkvarabuss AB
Ölandsleden 5
SE-393 56 Kalmar

Telefon

0480-42 55 00

Fax

0480-42 55 50

E-mailadress

info@bergkvarabuss.se

Öppettider

Vardagar 08:00 - 17:00

Lönekontor

Öppettider: Vardagar kl 10-12 samt kl 14-16

010-252 05 80

Staffan Karlsson

Vice VD

Simon Sandberg

Kommunikationschef

0480-42 55 47

076-762 98 96

Jennie Glantz

Försäljnings- och marknadsföringschef

0480-42 55 63

Jens Harrysson

Affärsstrateg skola & beställning

0480-42 55 62

Björn Bäckstedt

Affärsstöd – service och utbildning

0480-42 55 01

Olof Sjöstrand

Kvalitets- och Miljöchef

0480-42 55 84

Andreas Holgersson

Fleet Manager

Julia Lindholm

HR Business Partner

0480-42 55 42

Daniel Cedergren

HR Business Partner (föräldraledig)

072-574 19 24

Emelie Nauclèr

HR Business Partner

0480-42 45 41

072-574 19 41

Robert Roxenhall

IT-Chef