Malmö

Vägbeskrivning

Postadress

Bergkvarabuss AB
Kvalitetsvägen 4
SE-232 61 Arlöv

Telefon

040-53 53 00

Verkstad

040-53 53 10

Per Ahlström

Trafikområdeschef Skåne Sydväst Kommersiell trafik

076-762 99 64

Christian Hellgren

Trafikområdeschef södra Skåne Linjetrafik

Björn Vatn

Operativ chef södra Skåne Linjetrafik

Johan Lundqvist

Regionchef Sydväst Regionledning

Mats Sjögreen

Kvalité miljö- och hållbarhetsansvarig Regionledning