Malmö

Vägbeskrivning

Postadress

Bergkvarabuss AB
Kvalitetsvägen 4
SE-232 61 Arlöv

Telefon

040-53 53 00

Verkstad

040-53 53 10

Christian Hellgren

Trafikområdeschef västra Skåne

Björn Vatn

Operativ chef södra Skåne Linjetrafik

Johan Lundqvist

Regionchef Sydväst Regionledning

Mats Sjögreen

Kvalité miljö- och hållbarhetsansvarig Regionledning