Bussförarakademin

Vi värdesätter våra bussförares kompetens. Som företagets ambassadörer har de en otroligt viktig uppgift: att bidra till en säker och trivsam resa för kunden. För oss är det viktigt att resan inte endast blir en transportsträcka utan också en positiv upplevelse.
Vi har därför startat ”Bergkvarabuss Bussförarakademi” – ett projekt för att säkerställa att våra medarbetare förblir välutbildade och serviceinriktade.
Bussförarakademin är en kompetenshöjande utbildning med stort fokus på kundbemötande. Den riktar sig i första hand till förare som utför uppdrag inom beställnings- och utlandstrafiken. Utbildningen pågår i tre dagar, där teori och praktik varvas med varandra. Bussförarakademin innehåller sex viktiga byggstenar:

  1. Kundbemötande: Uppförande, klädsel, varumärkeshantering.
  2. Fordon: Teknisk kunskap, skötsel, handlande vid fel och skador.
  3. Körning: Säker körning, ekonomisk körning, olika trafikkulturer, anpassning i trafiken.
  4. Säkerhet: HLR, första hjälpen, brand, utrymning, rutiner vid olyckor.
  5. Regler: Kör och vilotider, planering av körning, pappersdokumentation.

Vår målsättning är att samtliga av våra förare som kör turistbussar utomlands skall ha genomgått Bussförarakademins utbildning. På så sätt säkerställer vi att våra förare är väl rustade för alla sorters uppdrag och besitter den kompetens som krävs.