Kvarglömda saker

Har du glömt något på en av våra bussar? Vi ansvarar inte över kvarglömda värdesaker, men vi vill naturligtvis hjälpa dig att återfinna din borttappade ägodel om det inträffar.

Tänk på att det kontor som fått in hittegodset kan vara långt ifrån den plats där du upplevt att du förlorat ditt föremål.

Om hittegodset gäller kollektivtrafik hänvisar vi till sidorna för respektive trafikhuvudman. Där finns kontaktuppgifter som avser kvarglömda saker.

Hittegods som gäller beställningstrafik förvaras på det kontor som fått in föremålet.