Kollektivtrafik

Upphandlad linjetrafik och skolskjutstrafik är Bergkvarabuss största affärsområde. Det innebär att vi kör olika linjelagda uppdrag för trafikhuvudmän runt om i landet. Trafikhuvudmännen utarbetar trafikförsörjningsprogram som uppfyller de mål och krav för kollektivtrafiken som gäller i respektive län. Sedan upphandlar de trafiken utav trafikföretag. I regel ansvarar trafikhuvudmännen för information till resenärerna, boknings- och biljettsystem och försäljning på fasta punkter. Det är däremot Bergkvarabuss  bussar och förare som kör uppdragen.

Vi har just nu 40 pågående skolskjutstrafikavtal och åtta större avtal för upphandlad linjetrafik. Läs mer om dessa avtal i menyn till vänster. Där finns också information om tidtabeller, kvarglömt och kontaktuppgifter.