Hässleholm

Vägbeskrivning

Postadress

Bergkvarabuss AB
Kristianstadsvägen 59
SE-281 37 Hässleholm

Telefon

044-20 71 00

Jens Harryson

tf. Affärschef Skola & Beställning

+46 480 42 55 62