Resevillkor

Kostnad vid avbokning

Vi erbjuder våra kunder kostnadsfri avbokning fram till 24 timmar före avresa vid dagsturer, samt 72 timmar före avresa vid flerdagars resor!

Transfers och dagsturer utan kringarrangemang

 • Senare än 24 timmar i förväg: 50% av ursprungspriset

Flerdagars resor, utan kringarrangemang

 • Senare än 72 timmar men tidigare än 24 tim i förväg 20%
 • Senare än 24 timmar men tidigare än 12 tim i förväg 35%
 • Senare än 12 timmar i förväg 50 %

Antal bussar

 • Antal bussar och busstyp kan ändras fram till körning beroende på aktuell beläggningsgrad och tillgänglighet. På så sätt kan vi skapa bästa möjliga logistik och så liten miljöpåverkan som möjligt. Det gäller dock inte om ni specificerat bussantal och busstyp för den aktuella resan.

Ändringar

Du har möjlighet att göra korrigeringar i din bokning kostnadsfritt upp till 12 timmar före avresan. För körsträcka och uppdragstid utöver det vi offererat sker tilläggsdebitering. Det gäller om ni under färd gör ändringar som påverkar chaufförens tid och bussens sträcka.

Kostnad för ändringar senare än 12 timmar före avresa

 • Under kontorstid 200:- + moms
 • Övrig tid 400:- + moms

Ändringar under resan

Tillkommande kostnad per timme utöver det som överenskommits enligt bokningsbekräftelse:

 • Ca. 550:- + moms

Tillkommande kostnad per mil, utöver det som överenskommits i bokningsbekräftelse:

 • 1-30 pax: 85:- + moms
 • 31-50 pax: 90:- + moms
 • 51-61 pax: 95:- + moms
 • 62-80 pax: 100:- + moms

Allmän regel

Om Ingen kundkontakt erhållits senast 15 minuter efter utsatt avgångstid får bussen lämna platsen.

Betalningsvillkor

Enligt överenskommelse, kan även förekomma förskottsbetalning.

Bagage

Var noga med att märka ditt bagage med namn och telefonnummer.
Transportören dvs. Bergkvarabuss tillämpar de riktlinjer som framgår av Bussförordningen och gällande praxis från Marknadsdomstolen gällande skadat eller förstört bagage i samband med olycka till följd av bussen. Även de allmänna resevillkoren för bussar i linjetrafik tillämpas.

Övrigt:

 • Vi reserverar oss för mellanförsäljning och prisändringar och pålagor utanför vår kontroll innan din offert är bekräftad.

Kontrollera din bokningsbekräftelse noga, så att den överensstämmer med dina önskemål!