Skånetrafiken

Bergkvarabuss driver fyra upphandlade incitamentsavtal på uppdrag av Skånetrafiken. Incitamentsavtalen är baserade på resande- och kvalitetsincitament med starkt fokus på punktlighet och kundnöjdhet. Uppdragen innebär samverkan med Skånetrafiken och kommunerna inom affärsutveckling, trafikutveckling/trafikplanering, samt lokal marknadsföring.

Malmö region

Avtalet omfattar regionbusstrafik i Trelleborg, Malmö och Vellinge kommun. Avtalet innehåller regionbusslinjer med flera linjer i tunga pendlingstråk mot Malmö och Lund. Flertalet regionbusslinjerna elektrifieras under första kvartalet 2022. Avtalet erbjuder kunden som bäst 5-minuterstrafik i rusningstid på linje 100 som i december 2022 omvandlas till en expresslinje med dubbeldäckarbussar. Kundgrupperna består i huvudsak av arbetspendlare och skolungdomar.

Trelleborg stad och region

Regionbusstrafik i främst Trelleborg, Svedala, Malmö och Lunds kommun samt elektrifierad stadsbusstrafik i Trelleborg. Stark pendling mot Svedala, Lund och Malmö. Kunderna är i huvudsak pendlare och skolungdomar.

Ystad stad och region

Avtalet omfattar regionbusstrafik samt expressbusslinjer i de sydöstra kommunerna i Skåne; bland annat Ystad, Sjöbo, Tomelilla, Simrishamn och Skurup, samt stadstrafiken i Ystad som är helelektrifierad. Avtalet erbjuder som bäst 15-minuterstrafik i rusningstid. Under våren 2022 elektrifieras delar av regionbusstrafiken.

Ängelholm stad och region

I avtalet ingår stadstrafiken i Ängelholm som är helelektrifierad, samt linje 510 mot Klippan. I december 2022 tillkommer fler regionbusslinjer i nordvästra Skåne, som delvis blir elektrifierade.

Tidtabeller

Aktuella tidtabeller hittar du på Skånetrafiken hemsida

https://www.skanetrafiken.se/sok-resa/tidtabeller/

Kvarglömda saker

Vi tar hand om kvarglömda saker (hittegods) på våra depåer. Du kan söka efter föremål på vår sida för hittegods. Hittar du inte det som du tappat på sidan, kan du registrera ditt förlorade föremål. Det gör det enklare att matcha upphittade föremål med rätt ägare.

Välkommen att besöka vår sida för hittegods här: https://hittegods.bergkvarabuss.se

Våra depåer

Malmö Toftanäs, Kvalitetsvägen

Simrishamn, Fabriksgatan

Sjöbo, Ommavägen

Trelleborg, Sjöviksvägen

Ystad, Koppargatan

Ängelholm, Landshövdingevägen

Ängelholm, Brandsvigsgatan