Skånetrafiken

Bergkvarabuss driver 4 st incitamentsavtal på uppdrag av Skånetrafiken. Incitamentsavtalen mellan Bergkvarabuss och Skånetrafiken är baserade på  resande- och kvalitetsincitament samt samverkan inom de fyra områdena, affärsutveckling, trafikutveckling/trafikplanering, lokal marknadsföring samt media och information. Bergkvarabuss är Skånetrafikens 3:e största entreprenör.

Söderslätt

Regionbusstrafik i Trelleborg-,  Vellinge-kommun med knapp 4 miljoner resor per år. Avtalet innehåller 12 st regionbusslinjer med ett flertal linjer i tunga pendlingstråk mot Malmö och Lund. Avtalet erbjuder kunden som bäst 5-minuterstrafik i rusningstid och har öppettider mellan 04:50 – 01:22 under vardagar. Kundgrupperna består i huvudsak av arbetspendlare och skolungdomar.

Trelleborg stads- och regiontrafik

Regionbusstrafik i Trelleborg-,  Svedala- och Lunds-kommun samt elektrifierad stadsbusstrafik i Trelleborg med totalt ca 2,2 miljoner resor per år.  Avtalet innehåller 5 st regionbusslinjer och 3 st Stadsbusslinjer i Trelleborg. Ytterligare 4 st regionbusslinjer tillkommer till avtalet efter december 2021.  Stark pendling mot Svedala, Lund och Malmö. Kunderna är i huvudsak pendlare och skolungdomar.

Ystad stad och region

Regionbusstrafik i Ystad- Sjöbo- Tomelilla- Skurupkommun samt elektrifierad stadsbusstrafik i Ystad stad med ca 1 miljoner resor per år. De 8 regionbusslinjerna har en karaktär av landsbyggds-linjer och körs i glesbefolkade områden förutom linje 301 och 305 som står för 35 % av resande i avtalet. Avtalet erbjuder som bäst 15-minuterstrafik i rusningstid och har öppettider vardagar mellan 05:07-22:07 och helger 05:51-00:37.

NordOst

Regionbusstrafik i Östra Göinge- Bromölla-, Sölvesborgs- och Kristianstadkommun med ca 2 miljoner resor per år. Avtalet innehåller 8 st regionbusslinjer. Tidtabellen erbjuder kunden som bäst 10-minuterstrafik i rusningstid och har öppettider vardagar mellan 05:10-23:25.  Linje 545 är avtalets största linje. Det är ett komplext trafikpaket där vi trafikerar tre län. Kunderna består i huvudsak av arbetspendlare och skolungdomar.

Tidtabeller

Aktuella tidtabeller hittar du på Skånetrafiken hemsida

https://www.skanetrafiken.se/sok-resa/tidtabeller/

Kvarglömda saker

Kvarglömda saker på de linjer som Bergkvarabuss kör kan hämtas på respektive depå.

Malmö 040-53 53 00

Trelleborg 0410-528 00

Ystad 0411-677 00

Broby 044-20 71 00

Kristianstad 044-22 33 00

Olofström 0454-30 41 23

Depåer som trafiken utgår ifrån

Malmö Toftanäs Kvalitetsvägen

Trelleborg Sjöviksvägen

Ystad Koppargatan

Broby Brittensväg

Kristianstad Näsbyholmsvägen

Olofström Bussvägen

Sölvesborg Järnvägsgatan