Om oss

Ett genuint motor- och teknikintresse var grunden för tre unga män i Bergkvara att starta ett bolag år 1975. Från start hade verksamheten två taxibilar och två bussar. Ett par år senare bildades Bergkvarabuss AB och sedan dess har företaget gjort en fantastisk utveckling och expanderat kontinuerligt. Göran Mellström som var en av grundarna arbetade som entreprenör och VD ända fram till 2019.

Vid starten fanns endast en bensinmack i Bergkvara. Sedan dess har den geografiska spridningen ökat markant. Bergkvarabuss finns idag på många orter runtom i landet. De två taxibilarna och de två bussarna har idag vuxit till över 1300 bussar och antalet fortsätter att öka stadigt. Det genuina intresset lever vidare i de drivna och engagerade medarbetarna, som idag uppgår till drygt 2000.

Bergkvarabuss har idag 3 huvudsakliga affärsområden: Upphandlad linjetrafik, skolskjutstrafik och beställningstrafik/chartertrafik.

Upphandlad Linjetrafik

Upphandlad linjetrafik är Bergkvarabuss största affärsområde. Det innebär att vi kör linjelagda uppdrag för trafikhuvudmän runt om i landet. I regel ansvarar trafikhuvudmännen för information till resenärerna, boknings- och biljettsystem och försäljning på fasta punkter. Det är däremot Bergkvarabuss bussar och förare som utför reseuppdragen.

Avtalen är offentligt upphandlade för regionala kollektivtrafikmyndigheter och löper i regel under 8-10 år. Våra huvudavtal just nu är för Blekingetrafiken, Skånetrafiken, Länstrafiken Kronoberg, Sörmlandstrafiken och Kalmar länstrafik. Mer om dessa avtal samt kontaktuppgifter finns under kollektivtrafik.

Skolskjutstrafik

Bergkvarabuss är en av landets största leverantörer av skolskjuts. Även inom detta område är avtalen offentligt upphandlade för kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Vi har just nu ca 40 pågående avtal som omfattar 50 kommuner runt om i landet. Totalt används ca 250 fordon dedikerat för skolskjutstrafiken.

Beställningstrafik

Vi är också en av landets största leverantörer inom beställnings- och chartertrafik. Beställningstrafik innebär att vi hyr ut bussar med förare till företag, privatpersoner, föreningar och skolor i hela Sverige. Hos oss kan man boka en buss för en kortare transfer eller för en längre resa som sträcker sig över flera dagar. Uppdraget utformas helt efter kundens önskemål och vi kör både inrikes och utrikes. Vår omfattande geografiska spridning och stora bussflotta gör vår tillgänglighet och flexibilitet svårslagen.

Inom detta segment erbjuder vi även tilläggstjänster eller kringarrangemang. Våra professionella resesäljare jobbar hårt för att skräddarsy resan i enlighet med kundens önskemål.