Västerås

Vägbeskrivning

Postadress

Bergkvarabuss AB
Långängsvägen 4
SE-721 32 Västerås

Telefon

010-344 99 10

Heino Lindberg

tf. Driftchef

079-585 00 49

Dejan Krstic

Affärschef

072-574 19 91