Åtta argument för att åka linjetrafik!

1. Utan linjetrafiken stannar Sverige!

Ja, det är faktiskt sant. Mer än en tredjedel av Sveriges vuxna befolkning använder kollektivtrafiken som huvudsakligt resealternativ för dagliga transporter.  Det innebär att kollektivtrafiken har en avgörande betydelse för samhällsekonomin, eftersom den möjliggör för människor att kunna ta sig till sitt arbete eller sin studieplats. Många samhällsnyttiga funktioner skulle avstanna om inte linjetrafiken fungerade. Kollektivtrafiken bidrar både till ökad sysselsättning och större ekonomisk tillväxt.

2. Spara pengar

Du sparar pengar genom att ta bussen till jobbet istället för bilen. Varje gång du kör, betalar du inte endast bensinkostnaden utan även slitage- och underhållskostnader för bilen. Om du dessutom har månads- eller årskort så blir bussresorna ännu billigare!

3. Bättre hälsa

Visste du att forskning visar att den som åker kollektivt rör sig i genomsnitt fyra gånger mer per dag än den som åker bil? I och med ökad rörelse förebygger du som väljer att ta bussen till jobbet folksjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, diabetes typ 2 med flera.

4. Ökad jämställdhet i samhället

Linjetrafiken ökar jämställdheten och jämlikheten på arbets- och utbildningsmarknaderna. Den ger ökade förflyttningsmöjligheter för de som inte har körkort, oavsett vart de ska eller vart de bor. Idag åker 15 % av Sveriges kvinnor kollektivtrafik och 10 % av männen. En utbyggd kollektivtrafik ökar förutsättningarna för både kvinnor och män att ta sig till och från arbetet.

5. En grönare planet

Att åka kollektivt är betydligt mer miljövänligt än att åka bil! Att färre tar bilen och istället väljer att resa tillsammans minskar emissionerna med otroliga kvantiteter. En genomsnittlig bilist släpper ut 4-5 gånger mer koldioxid och andra växthusgaser än den som tar bussen. Eftersom många av våra bussar drivs av biogas så blir skillnaderna ännu större.

6. Ökad trafiksäkerhet

Tack vare linjetrafiken, minskar antalet skadade och dödade i trafiken. För dem som reser kollektivt är risken att skadas i trafiken väsentligt mycket lägre än för bilresenärer. Skaderisken är åtta gånger högre för bilister och 144 gånger större för mc-förare än för bussresenärer.

7. Bättre stadsplanering och mindre trängsel

Busslinjetrafiken kräver mycket mindre markyta än biltrafiken, och ökar därför framkomligheten i städer. Som passagerare slipper du leta efter en parkeringsplats och du slipper ofta sitta fast i köer. En fullsatt buss motsvarar ju faktiskt en lång bilkö! Våra bussar har dessutom ofta egna filer, vilket innebär att du många gånger kommer fram snabbare med buss än med bil.

8. Bekvämt och socialt!

Det är faktiskt inte ”bara” miljövänligare, bättre för hälsan, mer ekonomiskt och säkrare att ta bussen istället för bilen. Det är även bekvämare. Du slipper skotta snö, skrapa rutor och leta efter parkeringsplatser. Du behöver inte över huvud taget koncentrera dig på trafiken utanför, utan kan läsa eller vila under tiden. Det är dessutom trevligt och bidrar till ökad gemenskap bland stadens invånare.