Vi använder el från vattenkraft!

Bergkvarabuss anläggningar använder el från förnyelsebar källa, nämligen vattenkraft. All el som vi förbrukar köper vi från E.ON. I vårt avtal med dem har vi gjort ett aktivt miljöval som innebär att E.ON förbinder sig att anskaffa motsvarande volym (som vi förbrukar) av just vattenkraft.  På så vis bidrar Bergkvarabuss och Mekka Traffic till en ökad energiproduktion av vattenkraft.  Detta minskar våra koldioxidutsläpp under avtalstiden med nästan 3 700 ton! Helt enkelt ett bra miljöval! /Lotta Thiman, Miljö- och kvalitetschef Tel: +46 480 42 55 17 lotta.thiman@bergkvarabuss.se