Stor framgång för Bergkvarabuss i upphandling för Kalmar Länstrafik

Den största trafikupphandlingen någonsin i Kalmar län avslutades den 12 april 2016 och det totala värdet av upphandlingen uppgår till 4,8 miljarder kronor. Bergkvarabuss står som den stora vinnaren i upphandlingen och kommer bland annat att köra stads-, region- och skoltrafik i Kalmar och region- och skoltrafik på Öland och i Torsås. Även ett mindre antal fordon i Mönsterås, Hultsfred, Oskarshamn och Västervik ingår i uppdraget.  Uppdraget innebär drift av ca 145 fordon, vilket innebär en utökning med ca 100 fordon för Bergkvarabuss. Det samlade ordervärdet är ca 2,1 miljarder kronor. Uppdraget påbörjas i augusti 2017 och sträcker sig fram till 2027. All trafik kommer att bedrivas med 100 % fossilfria bränslen, i enlighet med landstingets krav om att länets kollektivtrafik skall vara fri från fossila bränslen från 2020. För Bergkvarabuss innebär framgången att man ytterligare stärker sin position som Sveriges största privatägda bussbolag. ”Vi har länge strävat efter att vinna ett större uppdrag här på hemmaplan, så det var med särskild glädje vi mottog beskedet i tisdags. Vi är ju ett bolag med rötterna i Småland, med huvudkontor i Kalmar och med många trogna medarbetare här ifrån trakten. Det är skönt att kunna erbjuda trygga anställningar för en lång tid framåt”, säger Göran Mellström, VD på Bergkvarabuss.  I övrigt kommer det nya avtalet att medföra hjärtstartare på bussarna, USB-uttag, Wi-Fi i alla fordon med fler än 8 passagerare, säten anpassade för barn i Expressbussarna, ny fordonsdesign, samt trafikinformation på skärmarna ombord.

För mer information:

Simon Sandberg, Marknadschef Simon.sandberg@bergkvarabuss.se Tel: +46 480 42 55 47 Mobil +46 76 76 29 896