Ny ägarstruktur öppnar för nya möjligheter

Bergkvarabuss AB, som etablerades 1975, är idag landets största familjeägda företag i branschen. Bolaget strävar efter hög kvalitet och god service och har byggt upp en ung, homogen vagnpark. Företaget, som är marknadsledande inom charterbussektorn, såväl inom som utom landet och en av de större aktörerna inom upphandlad linje- och skolskjutstrafik, har en stark position på marknaden och är ett entreprenörsföretag med stabil, ekonomisk grund.   Den tidiga satsningen på egna verkstäder, för närvarande tjugo stycken i Sverige, och hög teknisk kompetens har varit lyckosam. Service- och underhållsverksamheten drivs av moderbolaget Mekka Traffic AB som innehar 100% av aktierna i Bergkvarabuss AB.   Mekka Traffic ägs idag av bröderna Ronny och Göran Mellström.   För att säkerställa successionen och skapa fortsatt långsiktig trygghet och utveckling har vi beslutat sälja en andel av aktierna. Valet har fallit på den europeiska infrastrukturfonden Cube II. Undertecknads avsikt och förhoppning är att familjen fortsatt ska utgöra en betydande ägare under överskådlig tid. Avgörande har varit att Cube II redovisar en investeringshorisont på 12-15 år. De har god kompetens på området, ett väl utbyggt nätverk och ett okomplicerat arbetssätt.   Jérôme Jeauffroy, Managing Partner, Cube, säger: ”Göran Mellström besitter en imponerande kompetens och har utvecklat Mekka Traffic/Bergkvarabuss till ett av de främsta charterbuss- och kollektivtrafikbolagen i Sverige. Vi på Cube ser fram emot att tillsammans med honom och övriga medarbetare verka för en fortsatt positiv utveckling av bolaget.”   Jag vill gärna kommentera affären så här: ”Det nya samarbetet blir en språngbräda. Branschen går en spännande tid till mötes, där teknikutvecklingen går rasande snabbt, med bland annat elektrifieringen inom kollektivtrafiken i fokus. Dessutom är turistnäringen den näring i världen som ökar snabbast. Det skapar många möjligheter och med större resurser kan vi kraftfullt anta de utmaningar vi står inför. Jag välkomnar Cube ombord!”   Mekka Traffic AB kommer efter den planerade ägarförändringen att ägas till 60% av Cube II och till 40% av mig. Bergkvarabuss AB kommer även efter ägarförändringen att vara ett helägt dotterbolag till Mekka Traffic AB.   Då Cube har verksamhet i flera länder, liksom Mekka Traffic AB, är affären beroende av berörda konkurrensmyndigheters godkännande.   Vad innebär förändringen för kunder och samarbetspartners?   Cube II:s investering innebär att man blir ny huvudägare. Man har för avsikt att driva verksamheten oförändrat. Inträdet kommer att ge företaget större ekonomiska muskler och goda förutsättningar för en fortsatt expansion, såväl organiskt som genom förvärv. Inga personalförändringar är planerade och man är mån om att behålla nyckelpersoner. Själv kommer jag att sitta kvar som VD.   Kalmar 2017-11-21   Med vänlig hälsning   BERGKVARABUSS AB Göran Mellström, Verkställande Direktör

Om Cube Infrastructure:   Cube Infrastructure Managers är baserat i Luxemburg och Paris. Företaget förvaltar Cube Infrastructure Fund (”Cube I”) och Cube Infrastructure Fund II (“Cube II”) i sin egenskap av alternativ investeringsfondförvaltare. Totalt förvaltat kapital uppgår till ca. € 1.5 miljarder. Investerarna består till hälften av pensionsfonder från Tyskland och Frankrike. Den andra hälften består av pensionsfonder från övriga Europa samt Nordamerika.   Kontaktperson: Ragnar Nordström, Senior Advisor, +46 703 892 013      Bergkvarabuss AB/ Mekka Traffic AB   Bergkvarabuss är Sveriges största privatägda bussföretag med en hypermodern fordonspark, bestående av drygt 1250 högklassiga fordon. Koncernen sysselsätter ca 2000 årsanställda. Bergkvarabuss AB ingår i Mekka Traffic-koncernen, där även Maxli Travel Group (Scandorama / Ölvemarks Holiday), Traveller Buss AB , Sohlberg Buss, Fjällexpressen och Elite Traffic GmbH ingår. Företaget är delägare i det danska bussbolaget Anchersen ApS samt det norska bolaget Busscharter.no. Koncernen omsätter ca 2 mdkr, inklusive intressebolag 2,3 mdkr.   Bergkvarabuss AB, Göran Mellström, 0480-425514, www.bergkvarabuss.se goran.mellstrom@bergkvarabuss.se Presskontakt: Simon Sandberg, Marknadschef +46 480 42 55 47 simon.sandberg@bergkvarabuss.se