Kommunals uttalande om stämning

”Vi har under en längre tid haft det här företaget under lupp. De flesta av våra medlemmar inom det här företaget vittnar om en ganska dålig arbetsmiljö, pressade scheman och att man inte känner sig utvilad. Sedan några månader tillbaks har vi fört förhandlingar med bolaget, men har avslutat dem i oenighet och förbereder nu en ganska omfattande stämning i Arbetsdomstolen.” Citat Johan Ingelskog, Smålandsnytt den 5 april   Kommunals utspel är missvisande och olustigt. Tvisten är inte på något sätt kopplad till den tragiska olyckan utanför Sveg. Det handlar om en avtalstvist som har pågått sedan 2015. Tvisten om tolkningen av utlandstrafiken är för branschen en viktig fråga, för att möta den allt hårdnande konkurrensen från utländska bussföretag. Parterna, vi företräds av Svenskt Näringsliv, Transportföretagen, har fört förhandlingar i sedvanlig ordning. Tvisten handlar uteslutande om tolkning av Bussbranschavtalet avseende beställningstrafik utom riket. Bergkvarabuss lämnade ett förslag i linje med Kommunals önskemål. Endast en punkt återstod i förhandlingen och en överenskommelse kändes nära, då Kommunal oväntat lämnade förhandlingsbordet. Förhandlingarna avslutades den 30 mars, dvs i direkt anslutning till Sydsvenskan reportageserie. Den strandade tvisten omfattar 28 förare. Totalt har företaget drygt 1800 bussförare.   Vi finner uttalandet om ”de flesta av våra medlemmar” grovt missvisande. De tre punkterna ”ganska dålig arbetsmiljö, pressade scheman och att man inte känner sig utvilad” är för oss främmande och har inte vid något tillfälle framförts. De medarbetarundersökningar vi årligen genomför har inte givit dessa signaler till företaget, snarare motsatsen. Våra medarbetare är grunden till företagets fortlevnad och deras trivsel är viktig för oss.

Om det finns synpunkter på ovanstående inom Kommunals medlemmar, välkomnar vi samtal med Kommunal. Kontakta gärna Sveriges Bussföretag om du har frågor av allmän karaktär: 0706-127174   Simon Sandberg, pressansvarig simon.sandberg@bergkvarabuss.se 0480-425547