Kommentar efter Haverikommissionens slutrapport om bussolyckan i Härjedalen

Med anledning av att Statens Haverikommission idag presenterar sin utredning efter den tragiska bussolyckan i Härjedalen följer här en offentlig kommentar: Den omfattande och omsorgsfulla utredningen fastlägger att bussen inte hade några tekniska brister som kan ha förorsakat avåkningen och att resan planerades och genomfördes inom ramen för gällande lagstiftning om arbetstids- och kör- och vilotidsregler. Det antas att föraren har blivit trött under resan. Hans insats föregicks av erforderlig ledighet och en period av relativt korta arbetsdagar. De aktuella väderförhållandena utgjorde inga särskilda omständigheter. Bergkvarabuss AB prioriterar trygghet. Vi har under många år, i snabb takt, förnyat fordonsflottan för att kunna erbjuda största möjliga säkerhet. Ny teknik gör inte trafiken helt riskfri, men den ger starkt stöd till föraren och kan avvärja många olyckor. Genom god utbildning av medarbetare, såväl inom det tekniska området som inom det kommunikativa, och genom noggrann planering har vårt mål alltid varit att erbjuda högsta service med minimala risker. Under de gångna elva månaderna har vi ytterligare förädlat våra system för riskbedömning och åtgärdsplanering. I den processen har nattarbetet haft en central plats. En säkerhetsfilm, i likhet med de som visas före flygavgång, har tagits fram och visas idag före varje avresa. I filmen påpekas bland annat vikten av att vara bältad ombord. Vi välkomnar Haverikommissionens förslag till tekniska lösningar, där exempelvis en signal indikerar om någon resenär är obältad. Händelsen berör oss alla djupt och våra tankar återvänder ständigt till de familjer som drabbats.

Kalmar den 8 mars Simon Sandberg, Marknadschef