Högt kundbetyg för Bergkvarabuss

Bergkvarabuss strävar alltid efter att vara det främsta valet för de som reser med buss. Därför genomför vi varje år en större kundundersökning, där våra kunder får en möjlighet att tycka till om vår insats för dem. Genom undersökningen får vi också reda på vad vi idag gör bra och också vad vi kan förbättra ytterligare.

Även om 2021 var ett år som också det gick i pandemins tecken så hade vi ändå den stora förmånen att få leverera pålitliga, prisvärda och bekväma resor med buss. Vårt fokus har alltid legat på att erbjuda bästa möjliga service till våra kunder.

”Det är mycket glädjande att se att vår leverans uppskattas av våra kunder. Under pandemin, när resandet gått ned, har vi ägnat tiden åt att utveckla våra processer och system så att vi nu kan erbjuda våra kunder en ännu bättre upplevelse hos oss. Att resa tillsammans i buss är det mest miljösmarta sättet att färdas och vi ser fram emot att fortsätta erbjuda våra kunder detta under 2022” säger Jens Harrysson, tf. Försäljnings- och marknadschef, Bergkvarabuss beställningstrafik.

 

Kundundersökningen skickas ut i början av varje kalenderår till samtliga som varit kunder hos oss året innan.

2021 års kundundersökning

Nu är undersökningen för 2021 års kunder klar och sammanställd och vi kan glädja oss åt ytterligare en undersökning med mycket fint resultat! Tack till alla er kunder som tog er tid att svara på undersökningen. Nedan följer ett urval av frågor och resultatet.

 

Fråga: Vi är nöjda med den service vi fick av Bergkvarabuss inför vår resa

Skala från 1 till 5, där 1 är ”Instämmer ej” och 5 är ”Instämmer helt”

94 %  har svarat 4 eller 5.

 

Fråga: Busschauffören körde trafiksäkert och komfortabelt

Skala från 1 till 5, där 1 är ”Instämmer ej” och 5 är ”Instämmer helt”

94 %  har svarat 4 eller 5.

 

Fråga: Busschauffören hade ett trevligt bemötande

Skala från 1 till 5, där 1 är ”Instämmer ej” och 5 är ”Instämmer helt”

92 %  har svarat 4 eller 5.

 

Net Promoter Score = 55

Undersökningen avslutas med en så kallad NPS-fråga (Net Promoter Score), som anses vara den ultimata frågan för att mäta kundnöjdhet oavsett bransch och som bygger på frågan: ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera det här företaget till en vän eller kollega?”

Frågan besvaras på en elvagradig skala från 0 till 10. De som ger betyget 0-6 betecknas Detractors, de som anger betyget 7-8 kallas Passives och de som ger betyget 9 eller 10 kallas Promoters. Net Promoter Score kan anta ett värde mellan -100 och 100. För att få fram värdet på NPS så räknar man andelen svar som angivits på betygen 9-10 och drar sedan bort andelen som givit något av betygen 0-6.

Resultatet läses sedan i 3 kategorier
-100–0 Dåligt
0–50 Bra
50–100 Extremt bra