Förvärv av Kiviks Buss AB & Österlenbuss AB

Bergkvarabuss AB tillkännager att företaget har förvärvat Kiviks Buss AB och Österlenbuss AB. ”Bolagen, med sin inriktning på skolskjuts- tågersättnings- och beställningstrafik, passar väl in i den verksamhet som Bergkvarabuss bedriver i sydöstra Skåne, vilket ökar möjligheterna för en uppskalad verksamhet”, säger Göran Mellström, VD, Bergkvarabuss AB. Kiviks Buss AB och Österlenbuss AB sysselsätter ca 30 medarbetare och omsätter ca 29 MSEK (2017). Förvärvet innebär ett övertagande av totalt 34 st. fordon.

Bergkvarabuss AB/Mekka Traffic AB Bergkvarabuss AB ingår i koncernen Mekka Traffic AB, där även Sohlberg Buss, Ölvemarks Holiday, Scandorama, Traveller Buss AB, Buss Persson AB och Elite Traffic GmbH m.fl. ingår. Företaget är delägare i det danska företaget Anchersen A/S samt det norska bolaget Busscharter.no AS. Koncernen, inklusive intressebolag, omsätter över 2 miljarder kronor och är ett av Sveriges största bussföretag med en modern fordonspark bestående av ca 1250 högklassiga fordon. Koncernen sysselsätter ca 2100 årsanställda.

Kiviks Buss AB & Österlenbuss AB Kiviks Buss AB och Österlenbuss AB har fram tills nu ägts av Sundspärlans Buss & Taxi AB som bedrivit busstrafik sedan 1995. Kiviks Buss AB bedriver framförallt skolskjutstrafik i Simrishamns kommun. Österlenbuss AB är beläget i Ystad. Kunduppdragen består av skolskjutstrafik i Ystad kommun och beställningstrafik.

Presskontakt: Simon Sandberg, Marknadschef, Bergkvarabuss AB 0480-425547 simon.sandberg@bergkvarabuss.se   Boris Nilsson, VD, Sundspärlans Buss & Taxi AB 070-200 00 80 info@sundsparlansbuss.se