Förvärv av BK Buss AB

Bergkvarabuss AB tillkännager att företaget förvärvar BK Buss. BK Buss AB får nu tillgång till Mekka-Traffic-koncernens omfattande resurser och stora kontaktnät i Europa, vilket skapar nya utvecklingsmöjligheter. Verksamheten kommer att drivas vidare som tidigare och inga personalförändringar är planerade. Transaktionen omfattas av sedvanliga förbehåll. ”BK Buss är ett anrikt och välrenommerat bussföretag med en verksamhet som väl kompletterar vår befintliga i Öresundsregionen och skapar nya utvecklingsmöjligheter i norra Småland. Varumärket är väletablerat och förknippas med hög kvalitet och god service. Vi ser fram emot att jobba tillsammans med BK Buss engagerade medarbetare”, säger Göran Mellström, VD Bergkvarabuss. ”Som representant för ägarbolaget, Karlssongruppen AB, är vi både trygga och nöjda med att överlåta BK Buss AB till Bergkvarabuss AB. Att BK Buss AB blir en del av Bergkvarabuss AB skapar mycket goda förutsättningar för en fortsatt god utveckling av bolaget”, säger Ulf Carlsson, huvudägare i Karlssongruppen AB. ”Försäljningen av BK Buss AB är strategisk för att på sikt stärka bolagets affär och marknadsnärvaro. Genom försäljning till Bergkvarabuss AB blir BK Buss AB en del i ett större sammanhang, som på många sätt kommer att bidra till utveckling av såväl bolaget som personalen”, menar Samuel Isgärde, VD BK Buss AB.

Bergkvarabuss AB/Mekka Traffic AB Bergkvarabuss har fram tills nu varit Sveriges största privatägda bussföretag, men kommer under december att få en ny ägarstruktur i och med att infrastrukturfonden Cube II går in som huvudägare. Företaget har en modern fordonspark, bestående av drygt 1250 högklassiga fordon. Koncernen sysselsätter ca 2000 årsanställda. Bergkvarabuss AB ingår i Mekka Traffic-koncernen, där även Maxli Travel Group (Scandorama / Ölvemarks Holiday), Traveller Buss AB , Sohlberg Buss, Fjällexpressen och Elite Traffic GmbH ingår. Företaget är delägare i det danska bussbolaget Anchersen ApS samt det norska bolaget Busscharter.no. Koncernen omsätter ca 2 mdkr, inklusive intressebolag 2,3 mdkr. Bergkvarabuss AB, Göran Mellström, VD, 0480-425514, www.bergkvarabuss.se

BK Buss AB BK Buss Aktiebolag har varit verksamt i branschen sedan 1926 och har samlat värdefulla erfarenheter, utvecklat stor drivkraft och kreativt nytänkande. Företaget bedriver skoltrafik i Malmö, Lund, Vellinge och Vetlanda och ansvarade 2017 bl.a. för alla busstransporter under Nordea Masters i Barsebäck. Fordonsflottan består av 36 moderna bussar i varierande storlek. 2016 års omsättning uppgick till 35 miljoner kronor. Företaget har etablering i Malmö och Vetlanda. BK BUSS AB, Samuel Isgärde, VD, 0733-858597, www.bkbuss.se

Presskontakt: Simon Sandberg, Marknadschef, Bergkvarabuss 0480-425547 simon.sandberg@bergkvarabuss.se