Förvärv av AB Torsås taxi & Thomas service-taxi

Bergkvarabuss AB tillkännager att företaget har förvärvat AB Torsås taxi & Thomas service-taxi.   ”Bolagen, med sin inriktning på främst sjukresor, särskola och färdtjänst, passar väl in i den verksamhet som Bergkvarabuss bedriver i Söderåkra och Kalmar, vilket ökar möjligheterna för en optimerad verksamhet” säger Per Thorsell, VD, Bergkvarabuss. AB Torsås Taxi och Thomas Service-taxi sysselsätter ca 10 medarbetare och äger totalt 8 st. fordon. Inga personalförändringar sker i samband med förvärvet.   Bergkvarabuss AB/Mekka Traffic AB Bergkvarabuss AB ingår i koncernen Mekka Traffic AB, där även Ölvemarks Holiday, Scandorama, Traveller Buss AB och BK Buss AB m.fl. ingår. Företaget är delägare i det danska företaget Anchersen A/S samt det norska bolaget Busscharter.no AS. Koncernen, inklusive intressebolag, omsätter ca 2,7 miljarder kronor och är ett av Sveriges största bussföretag med en modern fordonspark bestående av ca 1200 högklassiga fordon. Koncernen sysselsätter ca 2000 årsanställda. AB Torsås Taxi & Thomas Service-taxi AB Torsås Taxi & Thomas Service-taxi har fram tills nu ägts av Ylva och Thomas Nilsson som bedrivit trafik sedan 2002. Bolagen bedriver framförallt sjukresor, särskoleskjuts och färdtjänst i Torsås och Kalmar för Kalmar Länstrafik (KLT).

Presskontakter: Simon Sandberg, Marknadschef, Bergkvarabuss AB +46 480 42 55 47 simon.sandberg@bergkvarabuss.se Ylva Nilsson, Torsås Taxi & Thomas Service-taxi +46 708 54 38 21 lady.nilsson@telia.com