Bergkvarabuss utför akut tågersättning för Öresundstågen

Från december 2020 kommer SJ Öresund att ansvara för drift och underhåll av Öresundstågen. För att kunna lösa behov av ersättningstrafik vid oplanerade trafikavbrott, ingår nu SJ Öresund avtal med Nobina och Bergkvarabuss. Avtalet innebär ett nära samarbete mellan de tre parterna där respektive part bidrar med sin expertis.

Vi har delat upp ansvaret för trafikområdet. Nobina kommer främst att verka i den västra delen och Bergkvarabuss i den östra. Det finns dock en överenskommelse med Nobina att hjälpas åt över ansvarsområdena, i de fall då de egna resursera inte räcker till. Våra gemensamma resurser ska dessutom förstärkas med ett antal kontrakterade underleverantörer.

Avtalet träder i kraft 2020-12-13 och sträcker sig till 2028 med option på två år. Storleken på uppdraget i vår östra del är estimerad till ca 2500 körningar per år.

Vi är mycket glada och stolta över att vi har fått förtroendet att leverera ersättningstrafiken för Öresundstågen.