Bergkvarabuss tilldelas linjetrafikuppdrag i Skåne

Måndagen den 7 december, meddelade Skånetrafiken att Bergkvarabuss får förtroende att utföra trafiken i avtalen Söderslätt, Österlen och Nordväst. Bergkvarabuss utför idag trafiken på Söderslätt och i Ystad och får förnyat förtroende samt utökar verksamheten.

De nya avtalen värderas till ca 3 miljarder SEK, omfattar totalt ca 170 fordon och präglas av ett tydligt fokus på resenärerna och att skapa en hållbar kollektivtrafik. Avtalen omfattar två trafikstarter, december 2021 och december 2022, samt en avtalsperiod på åtta år med möjlighet till två års förlängning.

”Vi är mycket stolta och glada att vi får fortsatt förtroende av Skånetrafiken. Vi försvarar vår befintliga verksamhet, och bryter ny mark. Vi ser fram emot att fortsatt arbeta med Skånetrafiken för att få nöjdare och fler resenärer till kollektivtrafiken. En viktig aspekt blir att säkerställa kollektivtrafikens attraktivitet när den pågående situationen med covid-19 har övergått” säger Johan Lundqvist, Regionchef Skåne, Bergkvarabuss.

Uppdragen avser stadstrafik i Ystad och Ängelholm samt region- och expresstrafik på Söderslätt och Österlen samt i nordvästra Skåne. Bergkvarabuss kommer, som en av de första aktörerna i Sverige, driftsätta elbussar för regiontrafik vilket innebär ett stort steg mot ett hållbart samhälle, minskad miljöpåverkan och en förnyelse av kollektivtrafiken.

Tilldelningsbeslutet kan överklagas fram till och med 17 december innan avtal kan tecknas.