Bergkvarabuss satsar i Mörbylånga

På uppdrag av Kalmar Länstrafik kommer Bergkvarabuss från och med augusti 2017 att köra kollektivtrafiken i Mörbylånga kommun och klimatsmarta lösningar välkomnas på Öland.   Bergkvarabuss uppför en bussdepå i Mörbylånga, där nya, miljövänliga bussarna kommer att vara stationerade. Anläggningen, som förses med modern tvätthall, serviceverkstad, fräscha kontor- och personalutrymmen, uppställningsytor för bussar och tankning av biogas, innebär såväl en effektivisering av kollektivtrafiken som minskad miljöpåverkan. Bussarna kommer att drivas med biogas och de långa, dagliga tomsträckorna till Kalmar sparas. Tankstationen kommer även att vara öppen för externa kunder.   ”För oss på Mörbylånga kommun innebär detta att vi kan beställa de biogasbilar som vi har planerat för och att vi tar nya kliv på vägen mot en fossilbränslefri kommun 2025” säger Elvira Laneborg, Miljö- och klimatstrateg på Mörbylånga kommun.   Bergkvarabuss totala investering beräknas uppgå till ca 22 miljoner kronor. Genom Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet, vars syfte är att minska utsläppen av växthusgaser, erhålls klimatstöd för byggnationen av tankstationen för biogas.   ”Bergkvarabuss satsar långsiktigt genom att etablera en bussdepå med tankning för biogas i Mörbylånga. Det blir Ölands första tankställe för biogas. Därmed skapas förutsättningar för att bedriva en rationell och kvalitativ trafik. Vi investerar för framtiden och erbjuder ett fossilfritt, lokalproducerat fordonsbränsle” säger Göran Mellström, VD på Bergkvarabuss.   Media hälsas välkomna till pressträff imorgon onsdag den 1 februari klockan 14.00 vid den tänkta platsen för depå och tankställe, vid korsningen Fraktvägen-Trollhättevägen. Närvarar vid pressträffen gör kommunstyrelsens ordförande Henrik Yngvesson (m), mark- och exploateringschef Bengt Johansson, miljö- och klimatstrateg Elvira Laneborg samt Carl-Johan Rydh, teknisk chef på Bergkvarabuss.

 

För mer information: Carl Johan Rydh, Teknisk chef, Bergkvarabuss carl.johan.rydh@bergkvarabuss.se Tel: +46 480 42 55 16   Elvira Laneborg, Miljö- och klimatstrateg, Mörbylånga Kommun elvira.laneborg@morbylanga.se Tel: +46 485 47 733