Bergkvarabuss och Grunden Bois i samarbete med hjälpinsats till Ukraina

Söndag den 13 mars avgår två bussar, lastade med förnödenheter, från Malmö mot Polen. Hjälpinsatsen görs möjlig genom ett samarbete mellan Bergkvarabuss, idrottsklubben Grunden Bois, projektledare från Hummanity samt en lång rad av företag och privatpersoner som bidragit med ideellt arbete och donationer av förnödenheter eller pengar.

 

Foton: En av de bussar som kommer ingå i hjälpinsatsen är Grunden Bois-bussen

 

”Vi på Bergkvarabuss kände tidigt att vi på något sätt ville bidra med vår verksamhet för att kunna bistå de som flyr kriget i Ukraina. Samtidigt är vi måna om att den insats vi gör verkligen når fram till de som behöver den, så att förnödenheter hamnar rätt och att de flyktingar vi hjälper tas omhand på ett så bra sätt som möjligt. I den form vi nu genomför den här hjälpinsatsen så känner vi oss trygga med det”, säger Johan Salomon, Affärsområdeschef beställningstrafik, Bergkvarabuss

Hjälpinsatsen sker i samråd med den lokala hjälporganisationen ADRA (https://adra.se/) och på deras inrådan kommer resan att gå till något av de upprättade uppsamlingsplatserna i Polen dit flyktingar från Ukraina söker sig. Här kommer förnödenheterna lastas av och flyktingar kommer att erbjudas resa till Sverige med bussarna som totalt har 85 platser.

”Genom vårt partnernätverk har vi kontakt med olika företag och organisationer som nu på olika sätt bidrar med förnödenheter till de som flyr kriget i Ukraina. Genom alla år har vi haft många fantastiska personer och företag som på olika sätt stöttat och hjälpt Grunden Bois, därför känns det väldigt bra att vi nu på ett sätt kan ge tillbaka lite genom vår delaktighet i den här hjälpinsatsen”, säger Thor Guttormsen, Grunden Bois.

Resan kommer att utföras med bussar och förare från Bergkvarabuss och ombord på bussen kommer en läkare och en psykolog finnas tillgängliga för de resenärer som har behov av det.

”Jag känner, som alla andra, en stor frustration och oro inför situationen i Ukraina och de miljontals människor som nu flyr från kriget. Tillsammans med Sakarias Wangefjord, överläkare på SUS i Malmö och Sarah Levin, leg psykolog Region Skåne har vi på mycket kort tid skapat Hjälpinsatsen Humannity där vi tillsammans med Bergkvarabuss och Grunden Bois både bidrar med viktiga förnödenheter på plats och erbjuder en säker resa till Sverige för de som tvingats fly från kriget. Jag är otroligt stolt över den välvilja som finns hos alla och det engagemang som finns bland oss”, säger Max Viiask, initiativtagare till Hjälpinsatsen Humannity.

 

För mer information om hjälpinsatsen och om hur du kan engagera dig, besök Hummanity Sweden.

Webbplats: https://www.humannity.org/

Facebook: https://www.facebook.com/Humannitysweden

 

Presskontakt

Simon Sandberg, Kommunikationsansvarig, Bergkvarabuss
Telefon: +46 76 76 298 96
Mail: simon.sandberg@bergkvarabuss.se