Bergkvarabuss i projekt med självkörande buss

Bergkvarabuss utför kollektivtrafik i Trelleborg i form av både stadsbusstrafik och regionbusstrafik, på uppdrag av Skånetrafiken. Genom ett nära samarbete med Trelleborg kommun och Skånetrafiken lanseras nu ett pilotprojekt med en förarlös buss som ska trafikera Akka-området i Trelleborg. 

Den självkörande bussen är ett test som ska pågå under ett år. Busslinjen ska gå mellan äldreboendena på Akkaområdet, med sikte på hållplatsen Akka för vidare resa med stadsbuss eller regionbuss. Från och med den 26 september kan allmänheten åka kostnadsfritt med den självkörande bussen inom Akka-området. 

Syftet med projektet är att utforska denna teknik som verkligen ligger i framkant. Nya sätt att utveckla kollektivtrafiken är ett måste för att möta olika utmaningar. Jag hoppas att vi kommer att se självkörande bussar i vår kommande Kuststad”, säger Ann Kajson Carlqvist, kommunstyrelsens ordförande i Trelleborgs kommun.

Bussen kommer att gå kontinuerligt under vardagar, mellan klockan 09.00 och 19.00. Den tar upp till åtta sittande passagerare med en servicevärd ombord i stället för en förare. Servicevärden har samma ansvar för resenärernas säkerhet som en förare brukar ha under körning.

”I detta projekt har vi en hög teknisk säkerhet. Bussen kan reagera på minsta avvikelse och bromsar då in. Som en extra säkerhetsåtgärd kan servicevärden eller resenären trycka på nödstoppsknapparna som finns på flera ställen i bussen för att stanna den”, berättar projektledare Felix Sunesson.

Längs med bussens körväg, en 450 meter lång nyanlagd sträcka inom Akka-området, har Trelleborgs kommun byggt sex hållplatser för resenärerna. De kommer att kunna resa gratis med bussen och trafiken ska utvärderas efter ett år i trafik hösten 2023. Förutom resor mellan äldreboendena på Akka-området är linjen tänkt att mata resenärer till hållplats Akka för vidare resa med stadsbuss eller regionbuss.

Den självkörande bussen är ett samverkansprojekt mellan Trelleborgs kommun, Skånetrafiken och Bergkvarabuss.

”Detta är ett exempel på vad man kan åstadkomma genom samarbete mellan kommun, trafikföretag och Skånetrafiken. Tillsammans formar vi framtidens hållbara mobilitetslösningar till våra medborgare”, säger Saman Tondnevis, chef Affärsområde Buss på Skånetrafiken.

”Den svenska kollektivtrafiken leder den gröna omställningen i transportbranschen och Bergkvarabuss är med och driver den utvecklingen. I vintras kunde vi som första operatör i Sverige presentera fullelektrisk långväga busstrafik. Nu, genom en god samverkan med Trelleborgs kommun och Skånetrafiken, testar och utvärderar vi självkörande kollektivtrafik. Det är ett spännande projekt och vi är glada att kunna vara med och bidra med vår breda erfarenhet av busstrafik”, säger Christian Hellgren, affärschef på Bergkvarabuss.

En särskild webbplats har tagits fram där resenärerna kommer att kunna se var den självkörande bussen är i realtid. Där finns också vanliga frågor och svar kring bussen.

Fakta

  • Satsningen finansieras av Trelleborgs kommun. Förutom själva trafikkostnaderna omfattas även kostnader för infrastruktur och hållplatser.
  • Den autonoma bussen är tillverkad av Navya och benämns som Navya Autonom Shuttle. Fordonet är 100 % elektriskt och har en maxhastighet på 18 km/h.
  • En självkörande buss navigerar och styr med hjälp av sensorer, radar, kamera och GPS. Självkörande fordon kan ge en säkrare trafik med färre olyckor, mindre miljöpåverkan och en mer tillgänglig kollektivtrafik.
  • Det kommer att vara kostnadsfritt att resa med den självkörande bussen inom Akka-området.
  • trelleborg.se kommer man att kunna se var bussen befinner sig i realtid. Där finns också vanliga frågor och svar om projektet. Man kan även kontakta Trelleborgs kommuns kundtjänst på kundtjanst@trelleborg.se eller via telefon på 0410-73 30 00 under kontorstid vid frågor.

 

Presskontakt: 

Simon Sandberg, Kommunikationsansvarig, Bergkvarabuss AB

+46 76 76 29 896, simon.sandberg@bergkvarabuss.se