Bergkvarabuss förvärvar Stockholms Spårvägar

Bergkvarabuss AB har den 31 maj 2022 träffat överenskommelse med Pegroco Transportation Holding AB att förvärva samtliga de aktier som Pegroco äger i AB Stockholms Spårvägar.

I och med förvärvet breddar nu Bergkvarabuss sin verksamhet inom kollektivtrafik till att även innefatta spårburen trafik.

Stockholms Spårvägar är en operatör inom kollektivtrafiken i Stockholm som är inriktad på drift av spårvagnar. På uppdrag av Stockholms Lokaltrafik (SL) kör bolaget linje 7 och Djurgårdslinjen från city till Djurgården och Lidingöbanan, linje 21. Linjerna har ca 10 miljoner resenärer per år.

”Stockholms Spårvägar är ett välskött bolag som kommer att komplettera och bredda vår verksamhet inom kollektivtrafik. Vi ser förvärvet som ett led i den satsning som Bergkvarabuss kommer att göra inom kollektivtrafik i Stockholmsregionen. Målsättningen med förvärvet är givetvis att vinna kommande upphandlingar inom spårburen trafik i Stockholm och övriga landet” säger Per Thorsell, VD, Bergkvarabuss.

Under nuvarande kontrakt med SL ansvarar Stockholms Spårvägar för planering och styrning av trafiken, för bemanning och underhåll av fordonen samt underhåll av fastigheter och lättare banunderhåll inklusive hållplatser. Spår, spårvagnar och depåer tillhandahålls av SL.

180 personer är heltidsanställda och ytterligare närmare 80 personer arbetar deltid eller per timme. I samband med förvärvet avyttrar Stockholms Spårvägar dotterbolaget Spårvägens Vagnbolag AB samt aktierna i intressebolaget Djurgårdslinjen AB. För Stockholms Spårvägar innebär förvärvet inte några personalförändringar.

”Det känns bra att Stockholm Spårvägar har fått en ägare som har en lång erfarenhet av att utföra kollektivtrafik och som, precis som vi; har kunden i fokus. Jag är övertygad om att Stockholms Spårvägar tillsammans med Bergkvarabuss kan utveckla den spårburna trafiken i Stockholm på ett riktigt bra sätt” säger Magnus Braxell, VD, Stockholms Spårvägar

Affären kräver att Bergkvarabuss erhåller över 90% anslutning av alla aktier till erbjudandet samt att sedvanlig prövning av Konkurrensverket godkänns.


Presskontakter: 

Simon Sandberg, Kommunikationsansvarig, Bergkvarabuss AB

+46 76 76 29 896, simon.sandberg@bergkvarabuss.se

Magnus Braxell, VD, AB Stockholms Spårvägar

+46 73 31 17 214, magnus.braxell@ss.se

 

Om Bergkvarabuss

Bergkvarabuss AB ingår i koncernen Mekka Traffic Group som är en av de största aktörerna inom den svenska bussbranschen. Vi bedriver busstrafik inom områdena upphandlad kollektivtrafik, skoltrafik samt kommersiell linje- och beställningstrafik. I koncernen ingår även Mekka Service som är en serviceorganisation för tunga fordon som servar och reparerar koncernens fordonsflotta och också tar emot externa kunder.

Koncernen är etablerad på ett 30-tal orter runt om i Sverige, har drygt 2000 medarbetare och omsätter ca 2 mdkr.

Vår verksamhet kännetecknas av entreprenörskap i kombination med personligt engagemang, proaktivitet och professionalism. Den svenska bussbranschen utvecklas snabbt med ett stort fokus på hållbarhet och teknisk utveckling. Vi är med och driver den utvecklingen. Just nu är vi inne i en expansiv fas med uppstart av flera nya trafikavtal under de närmsta åren.

 

Om Stockholms Spårvägar

AB Stockholms Spårvägar har sin grund i en lång och gedigen spårvägstradition. Med engagemang och kunnande driver de både modern och museal linjetrafik i Stockholm.

Linje 21, Lidingöbanan, trafikerar Ropsten – Gåshaga Brygga. Linje 7, Spårväg City, rullar mellan T-centralen och Waldemarsudde på Djurgården. Sammanlagt på båda sträckorna reser i genomsnitt 30 000 människor med dem varje dag. Till Djurgården går också de museala vagnarna på linje 7N, Djurgårdslinjen.

Stockholms Spårvägar bildades 1987, av den ideella föreningen Svenska Spårvägssällskapet, grundad 1959. De kör sin trafik på uppdrag av SL.