Bergkvarabuss förvärvar Sohlberg Buss

Bergkvarabuss tillkännager att företaget förvärvar Sohlberg Buss.   Bergkvarabuss AB, med säte i Kalmar, är landets största utövare av charterbusstrafik såväl inom Sverige som utom riket och har, inklusive dotterbolag, en marknadsledande ställning i både Stockholm och Malmö. Sohlberg Buss har en liknande verksamhet och är, efter det tidigare köpet av Interbus´verksamhet i Göteborg, starkt etablerade i Göteborgs- & Sjuhäradsregionen men finns också i Malmö och Kalmar. Även skolskjutstrafik är en viktig del av verksamheten. I affären ingår även Fjällexpressen. Förvärvet av Sohlberg Buss tillsammans Bergkvarabuss´ redan befintliga verksamhet i området, ger företaget en ledande position i Västra Götaland.   ”Det ska bli roligt och spännande att driva Sohlberg Buss som har gjort sig kända för att leverera högkvalitativa tjänster med mycket kompetenta och engagerade medarbetare. Det stämmer väl överens med Bergkvarabuss affärskoncept.” säger Göran Mellström, vd för Bergkvarabuss AB.   Köparen kommer att ta över ca 65 bussar samt de avtal och den personal som verksamheten kräver. Bolaget har varit under rekonstruktion och kommer att försättas i konkurs, då skuldbördan helt enkelt var för stor. Genom Bergkvarabuss övertagande kommer driften att säkras och verksamheten kommer att löpa på som vanligt. Sohlberg Buss beräknas omsätta ca 100 miljoner kronor.   ”När bolaget ansökte om rekonstruktion i november förra året var det för att vi hade en tro på att vi skulle kunna vända företagets stora förluster till lönsamhet. Vi har lyckats med det och det är därför vi nu kunnat genomföra den här affären”, säger Stefan Carlén styrelseordförande i Sohlberg Buss.   Bergkvarabuss AB/ Mekka Traffic AB Bergkvarabuss är Sveriges största privatägda bussföretag med en modern fordonspark, bestående av drygt 1000 högklassiga fordon. Koncernen sysselsätter ca 1600 årsanställda. Bergkvarabuss AB ingår i Mekka Traffic-koncernen, där även Maxli Travel Group (Scandorama / Ölvemarks Holiday), Traveller Buss AB och Elite Traffic GmbH ingår. Företaget är delägare i det danska bussbolaget Anchersen ApS och i det norska bolaget Busscharter.no. Koncernen, inklusive intressebolag, omsätter ca 1,9 mdkr. För ytterligare information kontakta:   Bergkvarabuss AB, Göran Mellström, VD, mobil 076-762 99 10, www.bergkvarabuss.se Sohlberg Buss, Stefan Carlén, Styrelseordförande, mobil 070-792 71 01 Lennart Molander, Rekonstruktör, mobil 070-920 96 69