Bergkvarabuss förvärvar i Norge

Bergkvarabuss tillkännager att företaget förvärvar 35 % av det norska bussbolaget Busscharter.no, med ytterligare köpoption.

Bergkvarabuss bedriver en omfattande turisttrafik i norra Europa, där Norge utgör en viktig marknad. Med bl.a. sin säregna natur attraherar landet ständigt nya besökarskaror, speciellt från Asien. Omfattningen av kryssningsanlöp ökar också stadigt.

Dotterbolaget Scandorama är verksamt i Norge sedan lång tid. Genom förvärvet skapas en plattform för vidare utveckling av verksamheterna, med målsättningen att på sikt skapa en komplett busserviceanläggning i Oslo. Denna ska även omfatta en fordonsverkstad för underhåll av vagnparken.

Ett samarbete med Busscharter.no AS har förelegat under flera år. Genom affären får nu Busscharter.no möjlighet att dra nytta av stordriftsfördelar och också resurser att utföra större uppdrag och delta i fler upphandlingar. Vidare får man tillgång till Bergkvarabuss omfattande kontaktnät i Europa.

”Förvärvet i Busscharter.no passar in i vår långsiktiga strategi att öka vår närvaro i närområdet. Deras breda geografiska verksamhet och stora norska kontaktnät, gör dem till en intressant partner. Att Hans-Eirik, VD och innehavare, framstår som en mycket engagerad och driftig entreprenör med en vision om att driva ”hele Norges Busselskap” gör att affären känns ännu roligare”, säger Göran Mellström, VD Bergkvarabuss AB.

”Jag är mycket nöjd med det förtroende Bergkvarabuss AB har visat oss, och vi ser fram emot att vi tillsammans tar Busscharter.no AS till nya höjder”, säger Hans-Eirik Svepstad, VD Busscharter.no AS.

Bergkvarabuss AB/ Mekka Traffic AB Bergkvarabuss är Sveriges största privatägda bussföretag med en hypermodern fordonspark, bestående av drygt 1000 högklassiga fordon. Koncernen sysselsätter ca 1600 årsanställda. Bergkvarabuss AB ingår i Mekka Traffic-koncernen, där även Maxli Travel Group (Scandorama / Ölvemarks Holiday), Traveller Buss AB och Elite Traffic GmbH ingår. Företaget är storägare i det danska bussbolaget Anchersen ApS. Koncernen, inklusive intressebolag, omsätter ca 1,9 mdkr.

Bergkvarabuss AB, Simon Sandberg, 0480-425547, www.bergkvarabuss.se

Busscharter.no AS Busscharter.no AS har sedan starten 2007 vuxit och är idag ett väletablerat bussbolag i Norge. Huvudkontoret ligger i Levanger utanför Trondheim, men verksamheten är utbredd över stora delar av landet, med tyngdpunkt på Oslo och Gardemoen. Fordonsflottan består av moderna bussar i varierande storlekar, med plats för 16 till 95 passagerare. Samtliga bussars emissionsnivå uppfyller minst EURO 5/EURO 6-kraven. Företaget har alltid levererat goda resultat och 2015 års omsättning uppgick till 61,8 miljoner norska kronor.

Busscharter.no AS, Hans-Eirik Svepstad, +47 979 80 005, www.busscharter.no