Bergkvarabuss får förnyat förtroende för Närtrafiken i Stockholm

I ett nytt avtal väljer Region Stockholm, Färdtjänstnämnden att ge Bergkvarabuss förtroendet att fortsätta driva och utveckla Närtrafiken i Stockholms län. Bergkvarabuss har, tillsammans med dotterbolaget Traveller Buss, utfört olika trafikavtal för Närtrafiken sedan början av 00-talet. Närtrafiken är främst anpassad för äldre och personer som behöver extra stöd och hjälp. Den är en del av kollektivtrafiken; därmed får alla resenärer som har giltigt färdbevis för kollektivtrafiken resa med Närtrafiken.

Upphandlingen omfattar både anropsstyrd och linjelagd närtrafik i stora delar av Stockholms län (linje 909, 911, 951, 101, 904, 900, 902, 906, 903, 901, 907, 914, 971, 910, 959 samt 820). Trafiken kommer att utföras med 17 st. taxiregistrerade låggolvsfordon som erbjuder minst sex sittplatser samt rullstolsplats. Allt för att ge resenärerna en lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik som möter målgruppens behov av lokala transporter. Avtalet sträcker sig över tre år med möjlighet till ett års förlängning, med planerad start i november 2022.

Trafiken kommer att utföras med taxi-fordon och Bergkvarabuss kommer därför inom kort påbörja rekryteringen av taxi-förare. Tjänsterna som kommer att erbjudas innebär fasta körtider, vardagar, ca 08:00 till 17:00. Tjänsterna kommer att kunna sökas genom www.bergkvarabuss.se.

Tilldelningsbeslutet kan överklagas till och med 23 juni.