Bergkvarabuss AB vinner trafikupphandlingen för Eurovision Song Contest

2015 vann Sverigestjärnan Måns Zelmerlöw världens största musiktävling med bidraget ”Heroes”. Hela Sverige firade och nu laddas det ordentligt inför årets Eurovision Song Contest i Stockholm. Många pusselbitar ska läggas och mycket ska klaffa. Det är många människor inblandade, bl.a. ska ca 10 000 personer förflyttas mellan olika platser i staden – inte bara i direkt anslutning till det stora jippot, utan under hela perioden 1 mars till 30 maj 2016. Bergkvarabuss och systerbolaget Traveller Buss har fått det ärofyllda uppdraget att ansvara för samtliga bussresor, med tyngd på månadsskiftet april/maj. Det innefattar trafikplanering och genomförande av både så kallad ”shuttle service” och löpande beställningar. Under den mest intensiva tvåveckorsperioden kommer även delegationsbussar för resor mellan hotell, fester och tävlingar att tillhandahållas. – ”Vi gläder oss över förtroendet som Stockholm Business Region har visat oss och vi kommer med stor entusiasm att göra vårt allra bästa för att uppfylla uppdragsgivarens och delegationernas krav, önskemål och förväntningar!” säger Göran Mellström, VD på Bergkvarabuss. I tilldelningsbeslutet skriver Stockholm Business Region att Bergkvarabuss har en bra och fungerande projektorganisation som uppvisar hög lösningsförmåga, god beredskap och kreativitet samt ett gott värdskap.

För mer information:

Simon Sandberg, Marknadschef Simon.sandberg@bergkvarabuss.se Tel: +46 480 42 55 47 Mobil +46 76 76 29 896