Angående trafikhändelse i Norge 31 juli 2017

Med anledning av en uppmärksammad videoupptagning av en trafiksituation i Norge den 31 juli 2017 lämnar vi här en offentlig kommentar:   Nyligen har en videoupptagning av en trafiksituation, där en av våra bussar med chaufför förekommer, publicerats och spridits i framförallt sociala medier. Filmen visar en trafiksituation där en av våra turistbussar genomför en omkörning på väg E136 i närheten av Dombås, Norge. Bergkvarabuss har en strikt trafikpolicy som omfattar alla anställda och som bland annat innefattar att alla trafikregler skall respekteras. I det fall det kan påvisas att anställda ej följt företagets trafikpolicy medför detta alltid konsekvenser. Chauffören som framför det aktuella fordonet är en mycket rutinerad chaufför med lång erfarenhet och en mångårig och mycket stor vana att utföra beställningstrafik i Norge, utan inblandning i några trafikolyckor.

”Jag kom ifatt en bil som körde mycket sakta. Jag hade god sikt. I en buss sitter man högre än i en personbil och kan därför överblicka trafiken på ett annat sätt. Det var raksträcka. Den framförvarande bilen bromsade, bromsljusen syns på filmen. Samtidigt blinkade den 3-4 gånger mot höger som tecken på att den var beredd på min omkörning, dvs. underlättade för en omkörning som lagen påvisar. Det var nedförsbacke och jag hade fri sikt framåt.”

Bergkvarabuss’ chaufför. Vid första anblick ser omkörningen på filmen dramatisk ut. Tittar man på den flera gånger, ser man att mötande fordon ligger relativt långt borta, men det är först vid en nedbrytning i bildsekvenser som man kan få en realistisk helhetsbild. Se filmen här Chauffören uppskattar att det omkörda fordonet höll knappt 50 km/h och att han själv under omkörningen kom upp i ca 70 km/h. Hastighetsbegränsningen på sträckan är 80 km/h. Utgår man från att mötande bil kör 70 km/h, kan man lätt beräkna avståndet från bussen i just det ögonblick den har genomfört omkörningen och lämnat mötande körbana, dvs när hela bussen är tillbaka på höger sida om mittlinjen. Mötande fordon som inte verkar ha betraktat det som en fara, fortsätter i ungefär mitten av sin körbana och signalerar inte oro genom blinkningar eller annat. Genom att mäta tiden fram till det ögonblick då mötande fordon passerar bussen, kan man konstatera att avståenden till det mötande fordonet, när bussen kommit in på sin körbana, fortfarande uppgår till minst 77,78 meter, dvs. ca 6,5 gånger bussens egen längd. Om det mötande fordonet hade hållit 80 km/h skulle avståndet varit 83,33 m, dvs. ca 7 busslängder. Slutsatsen blir att omkörningen som i filmad vinkel ser dramatisk ut, inte har utgjort ett risktagande. Naturligtvis ska förarna undvika omkörningar, då de alltid utgör ett visst riskmoment. Här rör det sig om en europaväg som är relativt bred, där omkörningar med gott omdöme och försiktighet måste kunna genomföras. Innan omkörningen som visas på filmen uppger chauffören att han gjort en omkörning av personer i ett fordon, personer som senare spelade in filmen i fråga. Vid denna omkörning skall föraren i detta fordon försökt förhindra/försvåra omkörningen, någonting som ej är tillåtet enligt lag. Vid en senare paus har chauffören därför ringt och rapporterat in detta till Statens vegvesen i Norge, via telefonnummer 175. En av personerna i fordonet som gjorde videoupptagningen i fråga säger sig också ha iakttagit den aktuella bussen i Innfjordstunneln. Detta är omöjligt då bussen ej varit i tunneln under sin resa.

 

Samma person har också lämnat uppgift till media om att bussen innehöll svenska pensionärer. Även denna uppgift stämmer ej. Bussen var på en pilgrimsresa med asiatiska resenärer. Resesällskapet hade också en guide med sig, som inte har upplevt någonting negativt eller obehagligt med resan: ”Varken jag eller mina gäster i bussen kände något obehag av omkörningarna. Vår busschaufför som har lång erfarenhet av att köra buss i Norge körde väldigt bra. När han lämnade oss på Trondheims flygplats så sa några av våra gäster att de hoppas att de missar flyget till Oslo så att vi får fortsätta med vår chaufför. Alla gästerna tyckte väldigt mycket om vår chaufför.” – Ombordvarande guide

Simon Sandberg, Presskontakt simon.sandberg@bergkvarabuss.se +46 480 42 55 47   Bergkvarabuss AB/ Mekka Traffic AB

Bergkvarabuss är Sveriges största privatägda bussföretag med en modern fordonspark, bestående av drygt 1000 högklassiga fordon. Koncernen sysselsätter ca 1600 årsanställda. Bergkvarabuss AB ingår i Mekka Traffic-koncernen, där även Maxli Travel Group (Scandorama / Ölvemarks Holiday), Traveller Buss AB, Elite Traffic GmbH och Sohlberg Buss ingår. Företaget är delägare i det danska bussbolaget Anchersen ApS och i det norska bolaget Busscharter.no. Koncernen, inklusive intressebolag, omsätter ca 1,9 mdkr.