BK Buss

BK Buss ingår i Mekka Traffic-koncernen. BK Buss AB har varit verksam i branschen sedan 1926 och firar därmed snart 100 årsjubileum. Det är en lång tid som naturligtvis innebär att bolaget har skapat en plattform av erfarenheter som ligger till grund för den drivkraft och det kreativa nytänkandet som idag präglar bolaget. BK Buss AB expanderar och skapar nya marknader för att säkerställa tusentals kunders krav på kvalité och trygghet.

Se kontaktuppgifter till BK Buss här nedan eller besök hemsidan.

BK Buss AB
Bernstrorpsvägen 19
SE-232 91 Arlöv

Tel: 040 863 60
E-post: info@bkbuss.se