Västtrafik

Bergkvarabuss bedriver på uppdrag av Västtrafik Trafikavtal Orust. Orustkommun omfattar ön Orust där de flesta invånarna bor, samt många omkringliggande öar varav några är bebodda till exempel Flatön, Lyrön, Härmanö, Gullholmen, Käringön och Malö.

Vårt uppdrag är att köra skolbussar i linjetrafik samt Närbusstrafik. Närbusstrafiken körs i 12 områden och är öppen för alla men är efterfrågestyrd. Kunden ringer och beställer sin avgång över telefon, sedan hämtas kunden vid sin bostad eller vid annan lämplig plats och kör till central orten Henån eller Göksäter. Skolbusstrafiken består av 21 linjer och sträcker sig över hela ön.

Tidtabeller

Aktuella tidtabeller hittar du på Västtrafiks hemsida

https://www.vasttrafik.se/reseplanering/tidtabeller

Kvarglömda saker

Kvarglömda saker på de linjer som Bergkvarabuss kör kan hämtas på vår depå på Henån.

Telefon till Västtrafik 0771-41 43 00

Depåer som trafiken utgår ifrån

Henån